Certifieringar

AB Svensk Våtrumskontroll GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll)

är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen. Via GVK ger dessa organisationer och företag tillsammans ut branschregler för tätskikt i våtrum. Det gemensamma målet är att minska vattenskadorna i våra våtutrymmen. Detta då bristfälligt utförda tätskikt i våtrum har medfört stora skadekostnader under årens lopp. https://www.gvk.se/

Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet (BKR) bildades år 1989 av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. https://www.bkr.se/

GBR Golvbranschen 

GBR Golvbranschen är det samlande namnet för branschorganisationen GBR, dess servicebolag GBR Service AB och Golvbranschens Förlags AB samt alla ingående arbetsgrupper och kommittéer. Golvbranschens Riksorganisation, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled. https://www.golvbranschen.se/